Cennik | JEST LEPIEJ

Cennik

1. Za zajęcia płacimy (u prowadzącego) tylko gotówką.

2.Opiekun może zapłacić za jedne zajęcia – koszt 25PLN (grupa do 4 roku życia), koszt 20PLN (grupa powyżej 4 roku życia) .

3. Opiekun może wykupić karnet miesięczny :    koszt =  liczba zajęć wypadających w   danym   miesiącu pomnożona    przez       20PLN (grupa do 4 roku życia) , 15PLN (grupa powyżej 4 roku życia). Np. w miesiącu październiku wypada 5 czwartków  –  koszt karnetu wynosi 100PLN (grupa do 4 roku życia), 75PLN (grupa powyżej 4 roku życia). W zwykłym miesiącu (4 czwartki ) adekwatnie 80PLN i 60PLN

4. Rodzeństwo obejmuje zniżka.

5. W przypadku jednej nieobecności przysługują jedne zajęcia gratis w kolejnym miesiącu.*

*(tylko przy wykupie karnetu w pierwszym piątku danego miesiąca).

Do zajęć Aktywnych Dzieciaków można dołączyć w każdej chwili!